Упис првака

Упис деце у први разред за школску 2019/2020.годину ће се обавити у времену од 1. априла до 31.маја 2019, односно до 31.августа 2019. године.

Према чл.18. Закона о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године деца има најмање шест и по , а највише седам и по година (тј. деца рођена 2011. године и деца рођена до 28.02.2013. године).

Превремени уписУ први разред могу се уписати и: деца рођена од 1. марта до 1.септембра 2013. после провере спремности за полазак у школу.Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2019. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Родитељи будућих првака који не живе на територији школе, дужни су да до краја фебруара 2019. године поднесу молбу за упис детета у први разред. Школа може да упише дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може дa изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси молбу изабраној школи. Приликом уписа ( предаје тражених докумената секретару школе) договара се и термин за тестирање будућег првака.

Потребна документација за упис је:

1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) који може бити старији од шест месеци

2. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма

3. Доказ о здравственом стању детета издат од надлежне здравствене установе

4. Доказ о територијалној припадност школи ( фотокопија приjaве стана или фотокопија личне карте)

Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације. Сагласно упутству о новој процедури уписа, родитељи могу да извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта доставе у папирној форми или да поднесу захтев школи да у њихово име наведена документа прибави електронским путем.)

Упис ће се вршити у канцеларији секретара школе и то:

1. понедељком, средом,четвртком и петком од 09-13h

2. уторком од 14-18h

Продужени боравак

У школи је организован боравак за ученике првог разреда. Активности у оквиру боравка одвијају се у периоду од 7 до 17:30.

Број места у боравку је ограничен.

Безбедност ученика

- Ученици првог и другог разреда наставу похађају у издвојеном делу школе –

анексу

- Дежурство ученика и наставника

- 24 сата видео надзор повезан са МУП Чукарица

- Школски полицајац

- Тим за заштиту ученика од насиља

Настава

За све потребне додатне информације можете се обратити школи на тел. 011.3542-118, o11.3542-114 или путем е-maila: fica@fica.edu.rs

Поделите ову страну:
 

Ауторско право © Основна школа "Филип Кљајић Фића" - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.