Упис првака

Упис деце у први разред за школску 2017/2018.годину ће се обавити у времену од 1. априла до 31.маја 2017, односно до 31.августа 2017. године.

Према чл. 98. Закона о основама система образовања и васпитања у први разред се уписују деца рођена 2010. године и деца рођена до 28.02.2011. године.

У први разред могу се уписати и: деца рођена од 01.марта до 01.септембра 2011. (превремени упис), после провере спремности за полазак - у школу.Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2017. године.

- Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

- Родитељи будућих првака који не живе на територији школе, дужни су да до краја фебруара 2017. године поднесу молбу за упис детета у први разред Школа може да упише дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може дa изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси молбу изабраној школи. Приликом уписа ( предаје тражених докумената секретару школе) договара се и термин за тестирање будућег првака.

Потребна документација за упис је:

1. Извод из матичне књиге рођених( оверен препис или фотокопија) који може бити старији од шест месеци

2. Уверење ( до издавања уверења –Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма

3. Доказ о здравственом стању детета издат од надлежне здравствене установе

4. Доказ о територијалној припадност школи ( фотокопија приjaве стана или фотокопија личне карте)

Изузетно, деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

Упис ће се вршити у канцеларији секретара школе и то:

1. понедељком, средом и петкомод 09-13h

2. уторком и четврткомод 14-18h

Педагошко-психолошка служба школе

НAСТАВА

Учитељи будућих првака:

1. Снежана Тодоровић

2. Зехра Бурџовић

3. Светлана Пешкић

4. Светлана Петровић

ПРЕДМЕТИ

1. Обавезни (19 часова недељно)

Математика – 5 часова недељно

Српски језик - 5 часова недељно

Енглески језик - 2 часа недељно

Свет око нас - 2 часа недељно

Музичка култура - 1 час недељно

Ликовна култура - 1 час недељно

Физичко васпитање - 3 часа недељно (14 часова пливања у школском базену у току школске године)

2. Обавезни изборни (1 час недељно, бира се један од понуђених)

Верска настава

Грађанско васпитање

3.Изборни(1 час недељно, бира се један од понуђених)

Народна традиција

Руке у тесту

Чувари природи

Лепо писање

Од играчке до рачунара

Оцењивање

У првом разреду ученици се оцењују описно.

Продужени боравак

У школи је организован боравак за ученике првог разреда. Активности у оквиру боравка одвијају се у периоду од 7 до 17:30. Број места у боравку је ограничен.

Безбедност ученика

- Ученици првог и другог разреда наставу похађају у издвојеном делу школе – анексу

- Дежурство ученика и наставника

- Видео надзор праћен 24 сата од стране МУП Чукарица

- Школски полицајац

- Тим за заштиту ученика од насиља

За све потребне додатне информације можете се обратити школи на тел. 3542-118, 3542-114 или путем е-maila: fica@fica

Поделите ову страну:
 

Ауторско право © Основна школа "Филип Кљајић Фића" - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.