Фићин базен

У базену наше школе изводи се трећи час физичког васпитања за ученике млађих разреда. Ученици имају прилику да науче све пливачке стилове и да се правилно физички развијају. Обуку малих пливача изводе наставници физичког васпитања.

Базен је димензија 8 x 5 метара, дубине 1 метар тако да је идеалан и за обуку предшколске деце за коју је отворена школа пливања. Температури и квалитету воде посвећује се посебна пажња. Градски завод за јавно здравље врши редовну контролу исправности воде.

Са поносом истичемо да наши ученици остварују запажене резултате на пливачким такмичењима.

<