Запослени

УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА

Александар Ђукић, директор школе

Дејан Михајловић, помоћник директора

Војин Рајаковић, секретар школе

Предраг Васић, руководилац рачуноводства

Соња Ђуровић, административно-финансијски радник


РАЗРЕДНА НАСТАВА

Сања Антонијев

Александра Београдац

Зехра Бурџовић

Виолета Јовановски

Катарина Ј. Кртолица

Александра Милојевић

Оливера Лафлер

Драгана Миљковић

Мануела Мишић

Милица Остојић

Драган Петровић

Светлана Петровић

Светлана Пешкић

Милена Радић

Гордана Станковић

Снежана Тодоровић

Јелена Шобот

Милица Шуловић


СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Мирјана Бојовић, психолог

Јелена Врањеш, библиотекар

Георгина Миладиновић, педагог


АКТИВ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Мирјана Лаловић

Виолета Карановић

Мирјана Стефановић

Јасмина Алимпић


АКТИВ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Гордана Лончаревић

Снежана Вртарић

Славица Миладиновић

Јадранка Мрђеновић

Јелена Јовић

Бранка Настановић


АКТИВ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Мирјана Вуксановић

Магдалена Чукић

Петра Стојковић


АКТИВ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Мирјана Поповић

Драгољуб Михаиловић

Зоран Славнић

Дејан Михајловић


АКТИВ ПРИРОДНИХ НАУКА

Зорица Лазић

Мирјана Милићевић

Татјана Милованов

Стојанка Мићић

Јован Лазић


АКТИВ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

Милева Пеиновић

Румица Јовановић

Наташа Јанић

Емилија Обрадовић Божић


АКТИВ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Надица Гавриловић

Светлана Блечић

Станиша Крсмановић


АКТИВ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

Јована Стишовић

Кристинка Марковић

Иван Ђукић

Ђорђе Жигић


ВЕРОНАУКА

Бојана Мицић-Јовић


ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Мирослав Марковић, домар

Милутин Станојевић, домар

Јелена Лазаревић

Ивана Јовановић

Смиљка Жикић

Горица Виксановић

Драганка Арсић

Радмила Мијатовић

Снежана Ђорђевић

Добрила Игњатовић

Марица Јовановић

Милена Бркић

Драгица Станковић

Маријана Стојаковић

Драгана Аврамовић

<