УПИС ПРВАКА

Упис деце у први разред за школску 2021/2022. годину обавиће се у времену од 1. априла до 31. маја 2021., односно до 31. августа 2021. године.

Према чл.18. Закона о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година ( деца рођена 2014. године и деца рођена до 28. фебруара 2015. године).

Превремени упис У први разред могу се уписати и деца рођена од 1. марта до 1. септембра 2015. године и то после провере спремности за полазак у школу која ће се вршити у јуну 2021. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Родитељи ученика који по адреси становања припадају територији школе, пријављују се преко портала eУправа и преко сајта школе.

Родитељи будућих првака који не живе на територији школе, дужни су да до краја фебруара 2021. године поднесу молбу за упис детета у први разред. Школа може да упише дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима. Родитељ може дa изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси молбу изабраној школи.

Потребна документација за упис :

Упис се обавља електронским путем, преко портала еУправа тако да није потребно достављати школи Извод из матичне књиге рођених у папирној форми, већ само приликом уписа навести Јединствени матични број родитеља и будућег првака.

Остала потребна документа су:

• Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма

• Доказ о здравственом стању детета издат од надлежне здравствене установе

Пријаву деце за упис у први разред можете извршити попуњавањем електронског формулара који се налази на адреси

УПИС ПРВАКА

Упис деце у први разред врши се код секретара или стручних сарадника (педагога и психолога), сваког радног дана од 9 до 16 часова.

Продужени боравак

У школи је организован боравак за ученике првог разреда. Активности у оквиру боравка одвијају се у периоду од 7 до 17:30.

За децу је обезбеђен ручак и предвиђена је пауза за ужину. Број места у боравку је ограничен.

Безбедност ученика

- ученици првог и другог разреда наставу похађају у издвојеном делу школе – анексу

- дежурство наставника

- 24/7 видео надзор повезан са МУП Чукарица

- професионално обезбеђење

- школски полицајац

- тим за заштиту ученика од насиља

Настава

<