ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 15 - 19. МАРТА 2021. ГОДИНЕ

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ПЕРИОДУ ОД 15. ДО 19. марта2021. ГОДИНЕ - НАСТАВА НА ДАЉИНУ-

На основу Дописа МПНТР бр. 610-00-00178/2021-07 од 12. марта 2021. године, у обавези смо да организујемо наставу на даљину за ученике другог циклуса образовања – од петог до осмог разреда.

Настава за ученике од првог до четвртог разреда, у нашој школи се остварује као и до сада, кроз непосредни образовно-васпитни рад у две смене са часовима у трајању од 30 минута.Рад у боравку остаје исти и одвија се у периоду од 7 до 17 часова.

Часови наставе на даљину трају 45 минута по важећем распореду и за свако одељење почињу у 14 часова:

1. час 14:00 - 14:45

2.час 14:50 – 15:35

3. час 15:55 – 16:40

4.час 16:45 – 17:30

5.час 17:35 – 18:20

6.час 18:25 - 19:10

7.час 19:15 - 20:00

Настава, за ученике од петог до осмог разреда, од 15. до 19. марта 2021. године, реализује се на даљину („онлајн“), уз искључиво коришћење платформе Гугл учионица.

Часови се држе у реалном времену према усвојеном (постојећем) распореду. Наставник има аутономију да одлучи на који начин ће ученицима презентовати градиво. Ученици ће бити благовремено обавештавани од стране наставника на који начин треба да приступе платформи (да ли као видео позив или кроз преглед материјала).

Сав материјал (презентације, провере знања, домаћи задатак) који је предвиђен за тај дан наставници би требало да поставе у периоду од 7:30 до 20:30 часова. Ученици ће имати рокове за израду задатака, које су у обавези да поштују.

Онлајн настава за ученике од петог до осмог разреда је обавезна. Уколико наставник примети да ученик не учествује у онлајн настави а има техничке могућности за то, имаће право да то евидентира у Ес дневнику.

Наставници су у обавези да ученике унапред обавесте о проверама знања и начину њиховог спровођења на платформи.

Када су у питању редовне писмене и усмене провера, ученици неће долазити у школу. Провере ће бити организоване само „онлајн“.

Родитељи ученика који немају техничке могућности за учествовање у „онлајн“ настави (интернет, рачунар, телефон...) о томе обавештавају одељењског старешину.

Срдачан поздрав,

директор школе

Александар Ђукић

<