ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ УЧЕНИКА 1 И 2 РАЗРЕДА – БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

Град Београд је за ученике првог и другог разреда обезбедио бесплатне уџбенике за српски језик,

математику, свет око нас и страни језик, док преостале уџбенике родитељи купују сами.


Уколико су родитељи већ платили, новац којим су плаћени наведени уџбеници биће им враћен.


Родитељи који набављају уџбенике посредством школе треба да пошаљу e-mail на адресу: osficabeograd@gmail.com

у којем ће поред основних података (име и презиме родитеља и детета) бити и број жиро рачуна

на који ће им бити уплaћен новац којим су плаћени наведени уџбеници.