ЂАЧКА ПОМОЋ 2024

Привремени орган града Београда је 19. априла 2024. године донео Одлуку о ђачкој помоћи породицама са децом школског узраста на територији града Београда. Како би родитељи остварили право на ова средства, потребно је да попуне Образац који може да се преузме ОВДЕ и са фотокопираном предњом страном платне картице предају га одељењском старешини, најкасније до 27. маја 2024. године.

Попуњене Обрасце достављају сви родитељи ученика од 1. до 8. разреда текуће школске године као и родитељи будућих ђака првака.

Родитељи будућих ђака првака ће исти Образац доставити секретару школе најкасније до 31. маја 2024. године.

ЂАЧКА ПОМОЋ ОБРАЗАЦ

<